گفتگو با امیر هلالی و شاهد سجادی

گفتگو با امیر هلالی و شاهد سجادی

جلب اعتماد صنعتگر ایرانـی به تولیدکنندگان در دوران تحریم

یک گروه جوان هستند و تازه نفس و امیدوار به ماندگاری در صنایع کشور. بخشی از تولیدات شرکت کاوان شیمی سورن به مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع نساجی اختصاص دارد و به گفته مدیران آن “در حال مذاکره با شرکتهای خارجی جهت واردات تکنولوژی و تولید مشترک در ایران هستیم، این اقدام تقریباً در صنایع شیمیایی ایران، کمنظیر است و جهت اطمینان طرف خارجی نسبت به توجیه علمی پروژه، باید تأییدیه چندین نهاد معتبر همچون دانشگاهها و مراکز پژوهشی را دریافت کنیم.”

به اعتقاد مدیران کاوان شیمی سورن “در دوران تحریم، اعتماد تعداد زیادی از صنعتگران گرامی به توان تولیدکنندگان ایرانی میباشد و پاسخ این اعتماد را به مناسبترین صورت، دریافت کردند. ما نیز کیفیت محصولات خود را به سطح همتایان اروپایی رساندیم و به دنبال خرید فرمولاسیون رفتیم.” آقایان سجادی و هلالی با اطمینان اذعان میدارند: “برند کاوان شیمی سورن” برای ما نیست بلکه متعلق به میهن است و امیدواریم ماندگار بماند تا همیشه…

دانلود کامل این مقاله در قالب PDF