الیاف مصنوعی

محصولات تولیدی کاوان شیمی سورن در الیاف مصنوعی

  •   اسپین فینیش مخصوص CF-BCF
  •  اسپین فینیش مخصوص پلی استر استیپل
  •   اسپین فینیش مخصوص پلی پروپیلن استیپل
  •   آنتی استاتیک مخصوص ریسندگی اسپان
  •  آنتی استاتیک مخصوص منسوجات بی بافت
  •   آنتی استاتیک مخصوص پلی استر استیپل ذوب ریسی
  •  نرمکن مخصوص پلی استر استیپل ذوب ریسی

 

 

الیاف مصنوعی

الیاف مصنوعی برای استفاده موثر و کارآمد در فرآیند های تکمیلی بعدی و تبدیل به کالای نساجی در کاربری های مختلف، به اسپین فینیش نیاز دارند. اگرچه مواد تکمیلی افزوده شده به فیلامنت، فقط یک لایه تشکیل شده از چندین مولکول ضخامت دارند که روی سطح لیف اعمال شده اند ، اما یکی از مهمترین متغیرهای عملکرد، کیفیت و یکنواختی در فرآیند هستند. الزامات اساسی در تولید الیاف یا فیلامنت، عبارتند از حرکت نخ با تغییرات ضروری زاویه در مسیر ، کشش با درصد دقیق و محاسبه شده و رفع تنش برای کنترل خواص مکانیکی، تابندگی و کشش، و در نهایت نخ پیچی و عدل بندی صحیح جهت تولید یک بسته قابل قبول تجاری. الزامات اعمال شده بر روی اسپین فینیش بسیار زیاد است و مشخصه فنی که در یک مرحله خاص از روند تولید مفید است ممکن است در مرحله دیگر مضر باشد. در نتیجه بیشترین فینیش‌های که در دسترس هستند، ارائه دهنده تعادل بین خواسته های مختلف مصرف کننده هستند.