شوینده ها

محصولات تولیدی کاوان شیمی سورن در شوینده ها

  •  بتـائین
  •  لـورآمیـد
  •  تگـزاپون صـدفی
  •  سولفوسوکسینات

شوینده ها

آلودگی در زندگی بشر همیشه همراه او بوده است، از این رو با نگاهی به تاریخ بهداشت بشر به این مطلب پی می‌بریم که پیش از بوجود آمدن شوینده های جدید، نظافت در بین ملت ها با پیشینه تمدن طولانی، وجود داشته و مورد توجه بوده است.
در سیر تحول زندگی و گذر از دوره کشاورزی به دوره صنعتی، به مرور شوینده ها نیز مورد توجه صنعتگران و تولیدکنندگان قرار گرفته و تولید مواد شوینده با پشتوانه علمی، روز به روز مسیر تکاملی خود را طی کرده است.
صنعت شوینده در ایران بیش از 90 سال قدمت دارد و امروزه قادر است 95 درصد از تقاضای داخلی را پاسخگو باشد. در واقع بیش از 80 میلیون ایرانی، مصرف کننده مواد شوینده اعم از مایع و پودری هستند. این آمار حاکی از این است که تولیدات بهداشتی یکی از اصلی ترین محصولات سبد خانوار بوده و اهمیت تامین مواد اولیه برای این صنعت در حال رشد را بیش از پیش خاطر نشان میکند.