ضد کف ها

محصولات تولیدی کاوان شیمی سورن در ضد کف ها

  •  انواع ضد کف‌های تخصصی مورد مصرف در صنایع مختلف

ضد کف ها

در بیشتر موارد دو اصطلاح ضد کف و کف زدا به‌ جای یکدیگر به کار می رود, تعریف درست این اصطلاحات با یکدیگر متفاوت است. کف زدا، مواد شیمیایی یا ترکیبات فرموله شده‌ای هستند که کفی را که قبلا تولید شده از بین می برند. این ترکیبات) به استثنای مقادیر زیاد آن (از تشکیل کف جلوگیری نمی کنند. اما ضد کف, مواد شیمیایی یا ترکیبات فرموله شده ای هستند که مانع تشکیل کف می شوند. تمامی ترکیباتی که به عنوان ضد کف, فرموله و تولید می شوند باید با تثبیت کننده‌های سطحی و عوامل پایدار کننده آنها درگیر شوند. زمانی می توان این مواد را بعنوان ضد کف در نظر گرفت که قدرت آنها از پایدار کننده های سطحی به مراتب بیشتر باشد. در چنین شرایطی ضد کف خواهد توانست وارد دیواره حباب کف شده و انعطاف فیلم کف را تخریب کرده و یا گرانروی سطحی را کاهش دهد. تکنولوژی که امروزه در توسعه و تولید ضد کف‌های موجود در بازار به کار گرفته می شود, بسیار پیچیده تر از ترکیبات سیلیکونی اولیه ای است که در ابتدا مصرف می شدند. در حال حاضر, استفاده از پلی سیلوکسان اصلاح شده, موجب ارتقای کارایی این ترکیبات شده و میزان مصرف آن را تا یک درصد کاهش داده است. ترکیبات مورد استفاده در ضد کف‌های شامل سیلوکسانهای آلی اصلاح شده, روغنهای آلی و ترکیبات جامد دافع آب می شود. ضد کف ها ویژگی های متفاوتی دارند به طوری که ضد کف‌های آلی دارای کشش سطحی بالایی هستند و موجب می شوند کارایی پایین تری نسبت به ضد کف‌های از نوع سیلوکسان داشته باشند, اما در مقابل از نظر سازگاری با سایر ترکیبات موجود نسبت به ضد کف‌های سیلوکسان برتری دارند.